You have completed 0% of this survey
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

T5.2. LT _ Ekspertų apklausa dėl kovos su klimato kaita priemonių įgyvendinimo institucinių ir valdymo veiksnių

Projektas: Miškų valdymo optimizavimas siekiant sukurti mažai CO2 į aplinką išskiriančią, atsparaus klimato Europos ateitį (OptForEU).
Projekto trukmė: 2023 m. sausis – 2026 m. gruodis
Projekto tikslas: Pagrindinis "OptFor-EU" tikslas – kartu su miškų valdytojais ir kitomis suinteresuotomis šalimis sukurti sprendimų paramos sistemą, kuri suteiktų tinkamą informaciją apie prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo galimybes, moksliškai pagrindžiant bei optimizuojant miškų ekosistemines paslaugas (įskaitant priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą) ir didinant miškų atsparumą bei jų pajėgumus švelninti klimato kaitą visoje Europoje.
Tyrimo tikslas    Šia apklausa siekiama sukurti išsamų institucinių ir valdymo veiksnių žemėlapį, reikšmingą klimato kaitos švelninimui . Jūsų atsakymas - vertingas indėlis į mūsų institucinių ir politinių veiksnių sisteminį tyrimą. 
Laikas, reikalingas šiai apklausai užbaigti 10-15 minučių
Duomenų privatumas ir konfidencialumas Visi surinkti duomenys bus visiškai nuasmeninti ir tvarkomi pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR). Dalyvaudami sutinkate, kad rezultatai būtų vertinami ir skelbiami anonimiškai.
Iš anksto dėkojame už dalyvavimą!