You have completed 0% of this survey
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Analiza modului în care politicile instituționale și mecanismele de guvernare împiedică și/sau sprijină adoptarea strategiilor de atenuare a schimbărilor climatice în managementul pădurilor

Vă mulțumim că ați acceptat să răspundeți la acest sondaj!

Acest sondaj este realizat ca parte a proiectului OPTFOR-EU. Sondajul urmărește să creeze o hartă cuprinzătoare a factorilor instituționali și de guvernanță care influențează adoptarea strategiilor de atenuare a schimbărilor climatice. Răspunsul dumneavoastră va oferi cea mai valoroasă contribuție la studiul nostru privind cadrele instituționale și politice. Completarea acestui sondaj durează aproximativ 15 minute. Vă mulțumim anticipat pentru participare!

Toate datele colectate vor fi complet anonimizate și procesate în conformitate cu Regulamentul general al UE privind protecția datelor (GDPR). Prin participarea dumneavoastră sunteți de acord cu evaluarea și publicarea anonimă a rezultatelor.

***

Proiect: OPTIMizarea deciziilor de management FORest pentru un viitor cu emisii scăzute de carbon și rezistent la climă în Europa (Acronim de proiect: OptFor-EU)

Durata proiectului: ianuarie 2023 – decembrie 2026

Obiectivul proiectului: Obiectivul principal al OptFor-EU este dezvoltarea în comun a unui sistem de sprijinire a deciziilor cu administratorii de păduri și alte părți interesate din pădure, care să le ofere opțiuni adecvate de adaptare la climă și de atenuare pentru optimizarea serviciilor ecosistemice forestiere bazate pe știință (inclusiv decarbonizarea) și sporirea rezistenței pădurilor și a capacităților acesteia de a atenua schimbările climatice în întreaga Europă.